Miejsce pracy: Olecko, woj. Warmińsko –mazurskie

Zakres obowiązków:

  • Sporządzanie koncepcji technicznych na podstawie specyfikacji produktu,
  • Przygotowanie dokumentacji 3D/2D i nadzór nad procesem jej wdrażania,
  • Odpowiedzialność za dobór właściwych materiałów,
  • Testowanie nowych oraz istniejących produktów,
  • Ustalenie z klientami firmy szczegółów konstrukcyjnych,
  • Analiza i ocena konstrukcji pod względem kosztów jej wytworzenia i funkcjonalności,
  • Współpraca z innymi działami firmy pracującymi nad danym produktem.