Polityka jakości

W kwestii jakości nie uznajemy kompromisów

 

Najważniejsi dla nas są użytkownicy produkowanych w naszej stoczni jachtów i łodzi, ich satysfakcja, lojalność oraz bezpieczeństwo. To dla nich dbamy o perfekcję wykonania każdego jachtu, a w kwestii jakości i bezpieczeństwa produktu nie uznajemy kompromisów.

Utrzymanie wysokiego poziomu systemu zarządzania jakością jest dla naszych Klientów dowodem dbałości o jakość produkowanych wyrobów, a dla pracowników Spółki zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stocznia Jachtowa Delphia dba o bezpieczeństwo pracy, przestrzegając najbardziej rygorystycznych standardów w tym zakresie i wyposażając zakłady produkcyjne w systemy wentylacyjne, grzewcze, gaśnicze i monitorujące.

Zobowiązania niniejszej polityki, stanowiące ramy dla celów jakościowych, realizowane są na każdym szczeblu działalności poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę, przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami oraz innymi Spółkami Grupy BENETEAU.

W związku z powyższym w Spółce od wielu lat funkcjonuje system zarządzania jakością, we wszystkich obszarach działalności i na całym obszarze, oparty na normie ISO 9001. System ten jest stale rozwijany i doskonalony. Nasz zakład posiada certyfikat jednostki certyfikacyjnej: Polski Rejestr Statków, potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością  według normy ISO:9001.

Celem naszej stoczni jest zbudowanie i utrzymanie, w ramach Groupe Beneteau, ugruntowanej pozycji na światowym rynku łodzi rekreacyjnych o długości kadłuba do 12 m. Cele chcemy spełnić poprzez zaspokojenie potrzeb Klientów dzięki produkcji i dystrybucji wyrobów oraz usług spełniających jego oczekiwania tak pod względem jakości, estetyki, bezpieczeństwa jak i kosztów.

Mamy ambicje wyznaczania światowych standardów produktowych i przemysłowych oraz trendów rozwojowych dla tego segmentu rynku rekreacyjnych jednostek pływających.

Nasza misja:  Produkcja nowoczesnych, niezawodnych i bezpiecznych jachtów i łodzi rekreacyjnych, o najwyższych walorach użytkowych, estetycznych i wzorniczych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa naszych pracowników.

 

Działając w ramach Grupy BENETEAU Stocznia Jachtowa Delphia zobowiązuje się do:

  • jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • ciągłego doskonalenia jakości wyrobów, m.in. poprzez optymalizację technologii i organizacji, poprawę estetyki oraz funkcjonalności wyrobów,
  • systematycznej modernizacji zakładu poprzez wdrażanie najnowszych technologii i budowę profesjonalnego zespołu, tym samym dbanie o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy naszych pracowników,
  • spełniania wymagań prawnych i innych, do spełnienia których organizacja się zobowiązała,
  • szkolenia, doskonalenia kwalifikacji i podnoszenia świadomości pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania w szeroko rozumiany rozwój zakładu oraz wyrobów,
  • zapewnienie zasobów i środków do utrzymania niniejszej polityki,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

 

Prezes Zarządu Mirosław Hajdukiewicz

20.05.2021