Miejsce pracy : Olecko, woj. Warmińsko –mazurskie

Co u nas znajdziesz?

 • Możliwość szkolenia, trenowania i kierowania personelem na wszystkich poziomach (w tym kierownictwa wyższego szczebla) w zakresie Lean Manufacturing
 • Prezentowanie i wprowadzanie własnych, autorskich koncepcji i narzędzi usprawniających proces produkcji
 • Opracowanie koncepcji logistyki wewnętrznej z naciskiem na gospodarkę materiałową  w stoczni, opartej o założenia Lean
 • Innowacyjne koncepcje projektowe i mapowanie strumienia wartości
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Możliwości rozwoju zawodowego i zdobywanie doświadczenia z niszowej branży jakim jest produkcja jachtów.

Do czego Cię potrzebujemy ?

 • Do budowanie kultury ciągłego doskonalenia poprzez szkolenia, coaching i interwencje a także identyfikowanie nowych możliwości i rozwiązań

Co powinieneś ze sobą przynieść?

 • Wiedzę z zakresu Lean Management ( narzędzia takie jak 5s, Kanban, Kaizen, 5 why, Visual Management, Ishikawa)
 • Doświadczenie w analizowaniu wydajności procesu, mapowaniu procesów, projektowaniu i utrzymywaniu wskaźników
 • Analityczne myślenie biznesowe, zorientowane na poszukiwanie rozwiązań
 • Dobrą komunikację
 • Dobrą znajomość języka angielskiego